Organizer

Sponsorship

Star Round Yatsugatake Executive Committee (Hoshi Tsumugi-no-mura)
〒409-1502 Yato 6587-2, Oizumi, Hokuto city, Yamanashi
TEL: 0551-88-9027
MAIL: info@star-yatsugatake.com

Operating Entity

Star Round Yatsugatake Executive Committee
Chairman
Tomoya Oshio (Yatsugatake Grace Hotel)
Secretariat
Star Round Yatsugatake Executive Committee (Hoshi Tsumugi-no-mura)
〒409-1502 Yato 6587-2, Oizumi, Hokuto city, Yamanashi
TEL: 0551-88-9027
MAIL: info@hoshitsumugi.main.jp